Välkommen till gemenskapen

Vi startar en Alphakurs i höst!

Du är välkommen att prova på redan i maj! 

Välkommen till en “prova på”-kväll den 14 maj kl 17.00 i Sävaråkyrkan. Kursen startar sedan i september och kommer att hållas på söndagar kl 17.00. Alla tillfällen inleds med en gemensam måltid.

Vad är Alpha?

Alphakursen är öppen för alla intresserade som vill upptäcka vad kristen tro handlar om. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet.

Vem är Alpha för?

Alphakursen är öppen för alla som vill delta. Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av den kristna tron, men kan kan också ha gått i kyrkan hela sitt liv.

Anmälan och frågor till Frida Hägglund frida@savarakyrkan.se

Kalender

Följ oss på Facebook

@savarakyrkan

Följ tonårsgruppen på Instagram

@tg_savarakyrkan

Om oss

Vilka vi är

Sävaråkyrkan är sedan år 2009 en gemensam församling bestående av tidigare Missions- och Pingstförsamlingarna i Sävar. Sävaråkyrkan är ansluten både till Equmeniakyrkan och till Pingst – fria församlingar i samverkan.

EFS missionsförening i Sävar är ansluten till EFS och har en nära samhörighet med Sävar-Holmöns församling. EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan.

Vad vi vill

Sävar har en lång tradition av ekumeniskt samarbete och gemenskap. Sedan 2011 har Sävaråkyrkans och EFS samarbete utvecklats och verksamheten bedrivs nu gemensamt. Fördelarna med det täta samarbetet är många; Familjer med barn och ungdomar upplever vinster med större gemensamma grupper, gudstjänster med många deltagare där fler delar på ansvaret och känslan av att alla arbetar för samma sak; – att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Vår vision kan uttryckas på olika sätt men vi vill att den kärlek och nåd Jesus visar oss genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse ska avspeglas. Vi vill ha en öppen kyrka som välkomnar alla. Vi vill att respekt och omsorg ska prägla det vi gör.

Vad vi gör

Gudstjänsterna som alla inbjuds till regelbundet är centralt i vår verksamhet. Ett stort barn- och ungdomsarbete bedriven genom barn- och ungdomsorganisationen Salt samt ett betydande engagemang i sång och musik är andra viktiga beståndsdelar i vår verksamhet.

Kontakt

Kontakt

Frida Hägglund

Pastor, Sävaråkyrkan

Petra Falk

Ordförande, Sävaråkyrkan

Karin Afzelius

Ordförande, EFS

Gunnel Rehn

Samordnare för smågrupper

Lokaler

Sävaråkyrkan

Kyrkvägen 1
918 31 Sävar

EFS Sävar

Sportlovsvägen 1
918 32 Sävar

Boka lokaler

(sammankomster, födelsedagar etc.)

Bankuppgifter

Sävaråkyrkan

Bankgiro: 886-5321 | Swish: 123-389 41 77

EFS Sävar

Bankgiro: 578-8294 | Swish: 123-526 18 05 | Swish Salt: 123-588 10 57

GDPR Information

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på Sävaråkyrkan och EFS här.