GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, General Data Protection Regulation, GDPR. Här kan du ta del av information om hur vi förhåller oss till den inom Sävaråkyrkan och EFS.

För att kunna arbeta med vår verksamhet har vi behov av att lagra och behandla personuppgifter. Från dig som är medlem i Salt, EFS, Sävaråkyrkan, ledare, deltagare eller föreningsfunktionär behöver vi oftast samla in namn, personnummer, adress, e-postadress telefonnummer samt eventuella uppdrag som du har i föreningen. I samband med vår lägerverksamhet kan vi även behöva kontaktuppgifter till målsmän eller annan anhörig. I förekommande fall kan vi även behöva annan information som vi får från dig, t ex om allergier. Uppgifter som är att anse som känsliga, t ex om hälsa, bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Personuppgifterna används bland annat för:

– att vi ska kunna hålla kontakt med dig som medlem/deltagare/ledare/funktionär
– att medlemmar, deltagare, ledare, och funktionärer ska kunna hålla kontakt
– att föra statistik
– att erhålla bidrag
– deltagarlistor till läger eller andra arrangemang
– utskick av nyhetsbrev och annan information från föreningen
– att tillgodose särskilda behov

Läs mer i följade dokument (klicka på titel för att ladda ned):

>>Dataskyddspolicy Salt i Sävar
>>Medlemsinformation EFS
>>EFS personuppgiftspolicy
>>Medlemsinformation Sävaråkyrkan
>>Umeå kommuns information angående aktivitetsstöd