KONTAKT

Frida Hägglund, pastor SÅK

Isak Samuelsson, pastor EFS

Gunnel Rehn, Ordförande SÅK

Martin Wiklund, Ordförande EFS

*SÅK står för Sävaråkyrkan
Back to Top