Konst- och hantverksutställning

1:a advent arrangerar Sävaråkyran en Konst- och hantverksutställning mellan 13.00 – 16.00.  Utställningsborden kostar ingenting men alla som ställer ut får skänka ett av sina alster till ett lotteri, vars förtjänst oavkortat går till Equmeniakyrkans mission i andra länder.
Intresserad? Kontakta Gunnel Rehn 070 – 678 42 41 för mer information.

Information till intresserade utställare:

– Nio utställarbord finns i lokalen
– Kostnad: Varje utställare bidrar med ett alster som vinst i ett konst- och hantverkslotteri
– Lotteriet säljs under utställningen och dragningen sker kl 16.00
– Iordningsställande av bordet görs på morgonen mellan 9.00 – 10.30
– Det man vill sälja ska vara tydligt prissatt
– Personlig närvaro under utställningen krävs
– Först till kvarn gäller!

Back to Top